Thông tin khách hàng

Đánh giá

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • 1. Quy trình thực hiện dịch vụ

  • 2. Hiệu quả

  • 3. Góp ý thêm:

1: Rất không hài lòng 2: Không hài lòng
3: Bình thường4: Hài lòng5: Rất hài lòng

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

  • 1. Bảo vệ/ tạp vụ

  • 2. Kế toán/ lễ tân (bộ phận tiếp đón)

  • 3. Chuyên viên thực hiện - Thái độ

    - Tay nghề

  • 4. Bộ phận tư vấn

  • 3. Góp ý thêm:

1: Rất không hài lòng 2: Không hài lòng
3: Bình thường4: Hài lòng5: Rất hài lòng

Nhắn gửi riêng cho Ban giám đốc

Trường hợp cần giải quyết phản hồi, mời Chị để lại chia sẻ cụ thể hơn để Ban giám đốc Zema nắm chi tiết vấn đề và kịp thời xử lý, đưa ra hướng
giải quyết thỏa đáng đến Chị.