Khuyến mãi

CÁC ƯU ĐÃI ĐANG DIỄN RA

Triệt bikini 149K
Triệt bikini 149K
https://youtu.be/C8HsIHOS_qI https://youtu.be/C8HsIHOS_qI
Trị thâm mông/ bẹn 99k
Trị thâm mông/ bẹn 99k
https://www.youtube.com/watch?v=gAE4gNoJAR4&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=gAE4gNoJAR4&feature=youtu.be
Up size vòng 1 99k
Up size vòng 1 99k
https://www.youtube.com/watch?v=R7BPrGfBLWM&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=R7BPrGfBLWM&feature=youtu.be
Giảm mỡ bằng công nghệ Ultrasound 99k
Giảm mỡ bằng công nghệ Ultrasound 99k
https://www.youtube.com/watch?v=7tlcLESNwu4&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=yl8WXmEy7nA https://www.youtube.com/watch?v=7tlcLESNwu4&feature=youtu.be
Combo chăm sóc tay/ chân toàn diện 99k
Combo chăm sóc tay/ chân toàn diện 99k
https://www.youtube.com/watch?v=tRBTvz5KIBk&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=tRBTvz5KIBk&feature=youtu.be