Khuyến mãi

Skin tay/chân 69k
Skin tay/chân 69k
https://www.youtube.com/watch?v=F6bU_cJXOXI https://www.youtube.com/watch?v=F6bU_cJXOXI
Spa đồng giá 99k
Spa đồng giá 99k
https://www.youtube.com/watch?v=s9maiyk6PmA https://www.youtube.com/watch?v=s9maiyk6PmA
Khai Trương Phan Đăng Lưu – Sơn Gel 94k
Khai Trương Phan Đăng Lưu – Sơn Gel 94k
https://youtu.be/rvUKZ-1RWXY https://youtu.be/rvUKZ-1RWXY
Massage tay hoặc chân 30 phút 69k
Massage tay hoặc chân 30 phút 69k
https://www.youtube.com/watch?v=Zdx4UKyE5u4 https://www.youtube.com/watch?v=Zdx4UKyE5u4
Combo nâng niu gót hồng 99k
Combo nâng niu gót hồng 99k
https://www.youtube.com/watch?v=ozj5guSJgJg&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=ozj5guSJgJg&feature=youtu.be
Skin tay/ chân tặng triệt lông 99k
Skin tay/ chân tặng triệt lông 99k
https://www.youtube.com/watch?v=TcbA1ioaXf0&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=TcbA1ioaXf0&feature=youtu.be
Sơn gel 119k
Sơn gel 119k
https://youtu.be/l99i-SbQm5Q https://youtu.be/l99i-SbQm5Q
Combo tươi mát sảng khoái 79k
Combo tươi mát sảng khoái 79k
https://youtu.be/LUv1SC8PgiY https://youtu.be/LUv1SC8PgiY
Giảm mỡ bằng công nghệ Ultrasound 99k
Giảm mỡ bằng công nghệ Ultrasound 99k
https://www.youtube.com/watch?v=7tlcLESNwu4&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=yl8WXmEy7nA https://www.youtube.com/watch?v=7tlcLESNwu4&feature=youtu.be
Xóa bọng mắt không phẫu thuật 199k
Xóa bọng mắt không phẫu thuật 199k
https://youtu.be/0sGC0Sw4e04 https://youtu.be/0sGC0Sw4e04
Combo chăm sóc tay/ chân toàn diện 99k
Combo chăm sóc tay/ chân toàn diện 99k
https://www.youtube.com/watch?v=tRBTvz5KIBk&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=tRBTvz5KIBk&feature=youtu.be
Massage Tay Chân Đồng Giá 99K
Massage Tay Chân Đồng Giá 99K
https://www.youtube.com/watch?v=j7d6wcmFYj4&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=j7d6wcmFYj4&feature=youtu.be