CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CÁC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Dữ liệu thu thập chủ yếu bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin cần thiết, để Zema liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, Zema chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng sẽ không lưu giữ.

Khách hàng cần bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba, báo ngay cho Zema, để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Zema sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ cho thành viên;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Thời gian lưu trữ thông tin

– Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Zema

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

ZEMA VIỆT NAM

Email: [email protected]

Điện thoại: *8686

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Zema thực hiện việc này.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên website được Zema cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Cảm quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Zema Việt Nam.